Crear no és inventar, és fonamentalment la plasmació d'una manera de mirar.

Crear no es inventar, fundamentalmente es la plasmación de una forma de mirar.

P. Alberó


a/e: llorens.corbella@cag.es · adreça: c/Industria 5. Tàrrega · tel:0034630709062

 

 

Opera Teatre Dansa Miscel·lània Curriculum